Contact

Waarom VDK?

  • Brandveiligheid
  • Arbo wetgeving
  • Borging kwaliteit
  • Waterveiligheid
  • controle geleverde diensten

VDK inspectie en advies

Voldoet uw installatie aan de regelgeving?

Door vrije marktwerking en Europese regelgeving kan het voorkomen dat een installatie wordt geplaatst die ogenschijnlijk voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving. Vaak zijn deze installaties niet getoetst. Hierdoor kunnen gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. Hierbij spreken we nog niet over de economische bedrijfsschade die ontstaat door uitval van productie of brand.

Wilt u weten of uw installatie voldoet aan het bouw- of arbobesluit? Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak.

Weerd 2   6067 BJ Linne   Tel: 06 - 53 668 902   E-mail:   Kvk: 140.75.623